Τα χάλια αυτά είναι από την Καρδιά Πτολεμαΐδας και δυστυχώς η κατάσταση παραμένει ίδια παρόλα τα θα θα θα που έχουμε πάρει από τον δήμαρχο μας.