Αποτελέσματα: Τα ποσοστά – ψήφοι των κομμάτων σε 339 από 377 εκλ. τμήματα στην Π.Ε. Κοζάνης (Ενσωμάτωση 89,92%).