Ώρα 23:59: Αποτελέσματα: Τα ποσοστά – ψήφοι των κομμάτων σε 362 από 377 εκλ. τμήματα στην Π.Ε. Κοζάνης (Ενσωμάτωση 96,02%).