Ώρα 00:22: Αποτελέσματα: Τα ποσοστά – ψήφοι των κομμάτων σε 364 από 377 εκλ. τμήματα στην Π.Ε. Κοζάνης (Ενσωμάτωση 96,55%).