Εικόνες έξω από το εκλογικό κέντρο του Στάθη Κωνσταντινίδη.