Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Action Type KA154-YOU – Youth participation activities, Call 2022, Round 2) ο ΟΑΠΝ ως εταίρος και  η οργάνωση science2 public – Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation e.V. της γερμανικής πόλης Halle an der Saale ως συντονιστής, υλοποιούν το πρόγραμμα CoPART (Community of Performing ARts). Το CoPART, με κεντρική θεματική «Δημιουργικότητα, Τέχνες και Πολιτισμός, Ανάπτυξη Κοινοτήτων, Απασχολησιμότητα»  στοχεύει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα δώσουν στους νέους ηλικίας 18-30 ετών την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον πολιτισμό και τις δημιουργικές οικονομίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα τους ενδυναμώσουν όσον αφορά την απασχολησιμότητα και θα ενισχύσουν την αίσθηση του ανήκειν και του ενεργού πολίτη, μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σε κοινοτικές δραστηριότητες. Το στάδιο της διαβούλευσης με νέους, που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, ξεκίνησε με ένα graffiti party με τίτλο «TOO MANY MINDS, NOT ENOUGH SPACE» το Σάββατο 6 Μαΐου, στο οποίο συμμετείχαν τόσο οι δύο PYT (Project Youth Team) ομάδες όσο και πολλοί νέοι της πόλης. Με μουσική, χορό και δημιουργία ενός graffiti στον χώρο του ΔΑΚ οι νέοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να εκφραστούν και να διασκεδάσουν δημιουργικά. Η επόμενη δράση για τη διαβούλευση, το 2ο Coaprt Event, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Μαΐου στον Χώρο της Φιλαρμονικής του Δήμου Κοζάνης.