Το θέμα της ομιλίας του κ. Αντώνη Στόικου θα είναι: “ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ”.Το θέμα της ομιλίας του ορθοπαιδικού κ. Κωνσταντίνου Τερζίδη θα είναι: “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ”