Με αφορμή τη συμπαράσταση στον αγώνα των κατοίκων της καλαμιας, για την άναρχη εγκατάσταση των φωτοβολταϊκων στη περιοχή.
 Απαιτούμε εδώ και τώρα την άμεση απελευθέρωση τους,
Η καταστολή δε θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει.