Εκ μέρους της ΤΚ Πλατανορεύματος και του τοπικού Συμβουλίου, εκφράζουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας, προς το Δήμο Σερβίων και στον Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου, για την ασφαλτόστρωση πέντε δρόμων μέσα στο χωριό.
Επίσης να ευχαριστήσουμε την Τεχνική Εταιρεία ” Εγνατία ” για την διάθεση των μηχανημάτων της. Προσδοκούμε και αναμένουμε την ασφαλτόστρωση των υπόλοιπων δρόμων του χωριού μας, στο άμεσο προσεχές διάστημα.
Ο Πρόεδρος ΤΚ Πλατανορεύματος
Στάθης Τζικανούλας