Σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής εσωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων της Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδαίας που εκτελεί η ΔΤΥ ΠΕ Κοζάνης.Αναλάβαμε την υποχρέωση αυτή για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Πτολεμαΐδας, λόγω αδυναμίας για χρόνια να υλοποιήσει τα έργα αυτά καθώς και άλλων έξι οικισμών του ίδιου Δήμου.
Τα λύματα θα μεταφερθούν με αντίστοιχο δίκτυο και αγωγό στον κόμβο της ΑΕΒΑΛ και από εκεί στο βιολογικό καθαρισμό της Πτολεμαΐδας.
Σίγουρα το σημαντικότερο έργο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια μας καθώς μέχρι τώρα τα λύματα οδηγούνται ανεπεξέργαστα στη Βεγορίτιδα, γεγονός για το οποίο η χώρα μας έχει καταδικαστεί το 1999 από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Ένα ακόμα σημαντικό και σύνθετο έργο προστίθεται στο συνολικό αριθμό έργων που αντιστοιχούν ένα για κάθε ημέρα της θητείας μας.