Όποιος  έχει δεί τις πληθος ανακοινώσεις της Περιφέρειας , τις  συνεντεύξεις του  Καθηγητού  του   Πολυτεχνείου Θεσ/κης Κ. Κατάκαλου ,  του Υπ/ντου Γεφυρών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ  Δρ. Π.  Πανέτσου , τις συζητήσεις  στο Περιφερειακό Συμβούλιο , διάφορες δηλώσεις , δημοσιεύσεις κλπ και προβληματισθεί λίγο έχει τις απαντήσεις .
Πρέπει όλοι να καταλάβουμε οτι πρόκειται γιά μιά πολύ μεγάλη Γέφυρα 1372 μέτρων μήκους με πολύ ογκώδεις διατομές οπλισμένου σκυροδέματος με  εκατομύρια πυκνά σίδερα οπλισμών μέσα  και προεντάσεων, που βρίσκεται  επάνω σε Λίμνη ! . Πρόκειται γιά ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο έργο και γιά  να εντοπισθούν τα προβλήματα  χρειάσθηκαν πλήθος ελέγχων , μετρήσεων ,  αναλύσεων , κλπ  οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και   σύνθετοι   και εν συνεχεία  να αντιμετωπισθούν  με ειδικές ενισχύσεις  οι οποίες πρόκειται εντός των  επομένων ημερών  να ολοκληρωθούν .  Οι ανωτέρω έλεγχοι γίνονται σταδιακά και μετά γίνεται η διάγνωση  του  προβλήματος . Σχεδόν όλα είναι κρυμμένα μέσα στην ογκώδεις διατομές και δεν φαίνονται πάντα στην επιφάνεια τους .
Η σοβαρότητα της κατάστασης διαγνώσθηκε  πρόσφατα μόλις στήθηκε η ειδική κρεμαστή σκαλωσιά και συνεχίστηκαν οι έλεγχοι  και έτσι έκλεισε προσωρινά η Γέφυρα .  Αμέσως έγινε νέα μελέτη ενίσχυσης , παραγγέλθηκαν τα ειδικά υλικά , που
είναι δυσεύρετα  και στις  επόμενες  ημέρες θα ολοκληρωθεί η ενίσχυση.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ γιά την γέφυρα :
 
Επειδή το λένε και το ξαναλένε μερικοί , άστοχα , όπως  η κ. Ζεμπιλιάδου ,η πραγματικότητα  είναι η εξής :
1)με το αρ.πρωτ. 6277/13-1-2023  έγγραφο οι Τεχν. Υπηρεσίες της Περιφέρειας  Κοζάνης αποδεικνύουν οτι η αρμοδιότητα είναι της Περιφέρειας και οχι του  Υπουργείου.
2)Με την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους Αρ. 78/2020  αποδεικνύεται το ίδιο.
3)με  Έγγραφο της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας  του Οκτωβρίου 2020  λέει  το ίδιο. Σημειωτέον  οτι αυτή η αρμοδιότητα πρέπει  να ορίστηκε  από την νομοθέτηση του ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ  γιά την Αυτοδιοίκηση το 2012
 μάλλον .
4)Στο τέλος του 2019- αρχές του 2020  κατόπιν ενεργειών του Περιφερειάρχη κ. Γ. Κασαπίδη  ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών έδωσε  στην Περιφέρεια 74.000 ε γιά πρόσληψη  Τεχνικού Συμβούλου γιά την  υποβοήθηση των Τεχν. Υπηρεσιών. Κατόπιν όλων αυτών κανένας Διευθυντής Υπηρεσιών του Υπουργείου δεν θα  αναλάβαινε παράνομα  όλες τις πολύπλοκες διαδικασίες γιά την Γέφυρα .
Μετα θα  ακολουθήσει άλλη μελέτη που θα ελέγξει την υπόλοιπη Γέφυρα  και θα  μελετήσει τα έργα συντήρησης που πρέπει να γίνουν  ώστε  να της δώσουν ζωή κατά ασφαλή τρόπο  γιά δεκαετίες . Επίσης θα εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σύστημα που θα καταγράφει και θα
 παρακολουθεί όλες τις τυχόν μετακινήσεις, παραμορφώσεις , ταλαντώσεις  της γέφυρας ώστε αν παρουσιαστή στο μέλλον τυχόν πρόβλημα πολύ έγκαιρα  να  εντοπίζεται .
΄Έτσι  δεν είναι δίκαιο να θέτουμε  ορισμένα  υπεραπλουστευμένα ερωτήματα γιά ‘ενα τόσο πολύπλοκο και μεγάλο έργο.  Ούτε να γινόμαστε  εκ των υστέρων  προφήτες .
Ο  Περιφερειάρχης έκανε το καλύτερο δυνατόν μαζί με τις  Τεχν. Υπηρεσίες  της Περιφέρειας .
α)Αναζήτησε την μελέτη της Γέφυρας του Καθ. Μοράντι , που τελικά βρέθηκε στά Κρατικά Αρχεία της Ρώμης από την κ. Μαλ. Βουχάρα Πολ. Μηχ. την οποία  έστειλαν  οι Ιταλοί . Περιλαμβάνει 200 μεγάλα Σχέδια και κάποιες χιλιάδες σελίδες μεγέθους Α4 , και ήταν απαραίτητη. [ Σημειωτέον λανθασμένα δήλωσε  ο κ. Μπαρδάκης Π.Μ. ότι με επι τόπου “‘σάρωση ” θα ήτο δυνατόν να απεικονισθούν  με ακρίβεια οι οπλισμοί της γέφυρας , αυτό είναι αδύνατον , έτσι λέει και το  Πολυτεχνείο ]
β) Εργάσθηκαν γιά την Γέφυρα ο Καθ. Γ. Μάνος , ο Επ. Καθ. Κ.Κατάκαλος ,ο Υπ/ντής Γεφυρών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΕ Δρ. Παν. Πανέτσος , αμισθί όλοι οι ανωτέρω ,  όπως και η Υπηρεσία που σήκωσαν  ένα μεγάλο βάρος   , ο Τεχν. Σύμβουλος ΗΛΙΔΑ ,  κ. Λιάρος,   ο Τοπ. Μηχ  κ. Ι. Καρνάρης  , εργολάβοι – κατασκευαστές που είναι  Δρ. Πολιτικοί Μηχ.  και οι συνεργάτες  όλων των ανωτέρω  που είναι πολλοί.  Σημειωτεόν ότι με την γέφυρα θα ασχοληθεί και ο κ. Σιγάλας Π.Μ Πρόεδρος των Γεφυροποιών Ελλάδος  ως είδικός σύμβουλος γιά την μεγάλη αυτή
ενίσχυση.   Έγιναν  πλήθος μελέτες, μετρήσεις , αναλύσεις , Τεχν. εκθέσεις , έρευνες ,  “γραφειοκρατικές ” ενέργειες  κλπ. που  συνολικά  καταλαμβάνουν ένα χώρο μεγαλύτερο από 3 ογκώδη ντοσιέ .Ητοι έγινε πολλή δουλειά και πρέπει να είμαστε  ευγνώμονες σε όλους τους
 ανωτέρω.
Εγινε το  καλύτερο δυνατόν . Σημειωτεόν ότι   η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ έχουσα στην αρμοδιότητα της πολλές  εκατοντάδες γεφυρών έχει πολλή μεγάλη εμπειρία.
Οι Μηχανικοί της Κοζάνης και το ΤΕΕ/ΤΔΜ  εμπιστεύονται όλους τους
ανωτέρω συναδέλφους .
Είμαστε αισιόδοξοι γιά την θετική εξέλιξι όλων των εργασιών  αλλά και γιά  το μέλλον της Γέφυρας . Ας κάνουμε λίγο υπομονή   την  στιγμή που μιά σειρά ανθρώπων  καταβάλουν  σοβαρές προσπάθειες  με υπευθυνότητα νγια την αποκατάσταση της γέφυρας.
 Χάρης Βαρδάκας
σ. Πολ. Μηχ/κός