Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία Λασσάνη στην Κοζάνη. Σημερινές εικόνες.