Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2023 από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Παλαιογρατσανιτών «Η Γρατσάνη».