Η “Γέφυρα στο μέλλον” υποδέχεται και καλωσορίζει στην παράταξή μας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Παπαστάμκο.

Ο φίλος Σάκης είναι τελωνειακός υπάλληλος και έχει τεράστια διάθεση προσφοράς στον τόπο μας που τόσο αγαπά.

Έτσι σήμερα ξεκινάμε μαζί με τον Σάκη νέες δράσεις, νέα πορεία, νέα δημιουργία με κοινούς στόχους, κοινά σχέδια, κοινούς αγώνες γιατί ο τόπος μας έχει μέλλον με τη “Γέφυρα στο μέλλον”