Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο «Για ένα χαρούμενο, καινοτόμο, δημιουργικό, Ευρωπαϊκό Σχολείο», πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 15 Ιουλίου 2023 η δεύτερη κινητικότητα των εκπαιδευτικών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Οι εκπαιδευτικοί Τριανταφυλλιά Σουχάμβαλη, Παρθένα Βασιλειάδου, Γεώργιος Κλαζίδης και Μαρία Αδαμίδου ταξίδεψαν στη Φλωρεντία της Ιταλίας για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο «A European School for all Children» μαζί με συναδέλφους από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ρουμανία.

Οργανισμός υποδοχής και επιμόρφωσης ήταν ο «Europass Teacher Academy» και βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να διερευνήσει πώς οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έργα μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν επιτυχημένες στρατηγικές για τα διαφορετικά μαθησιακά τους περιβάλλοντα, περιλαμβάνοντας όλες τις πτυχές της τάξης χωρίς αποκλεισμούς προκειμένου να εδραιωθεί η πλήρης ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οι εκπαιδευτικοί του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας ανέπτυξαν φιλίες, συμμετείχαν σε διάφορες ομαδικές δράσεις οι οποίες ενίσχυσαν τη γνώση και την ευαισθησία τους για το εκπαιδευτικό περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου, αντάλλαξαν απόψεις, ήρθαν σε στενή επαφή με την κουλτούρα της χώρας που επισκέφτηκαν, γνώρισαν φυσικές ομορφιές και ενδιαφέροντα ιστορικά μέρη καθώς και το Ιστορικό Αρχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επιστροφή τους στη σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί, το τρέχον σχολικό έτος, θα προχωρήσουν στη διάχυση της γνώσης που αποκτήθηκε για τις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους στην τάξη, στο σχολείο και στην εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να εμπνευστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων και την υιοθέτηση παρόμοιων καινοτόμων πρακτικών.