Η Motivo Design & Typography Studio, εταιρεία που εδρεύει στη Κοζάνη & δραστηριοποιείται στον χώρο της Ψηφιακής Εκτύπωσης & στον ευρύτερο
τομέα των Γραφικών Τεχνών, προσλαμβάνει:
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Επιθυμητά Προσόντα:
– Προϋπηρεσία
– Άριστη επικοινωνιακή δεξιότητα
– Δίπλωμα οδήγησης
Προσφέρουμε:
– Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
– Άριστο εργασιακό περιβάλλον
– Ίκανοποιητικό πακέτο αποδοχών με προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικών:   [email protected]