Ένα ισχυρό κίνημα για την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά που θα βγάζουν τον λαϊκό παράγοντα στο προσκήνιο, προωθώντας συμμετοχικές διαδικασίες αναδεικνύοντας την σημασία της ιδιότητας του πολίτη, καλλιεργώντας το πνεύμα της συνεργασίας και την ευγενούς άμιλλας και διαδραματίζοντας πέρα από τον πολιτικό και μορφωτικό ρόλο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μια νέα πολιτική παιδεία. Η Δημοτική  μας Κίνηση ΑΝΑ.Σ.Α. είναι γέννημα αυτής της αναγκαιότητας ώστε να επανακαθορίσουμε την έννοια της πολιτικής, της πόλης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στους όρους της ανάπτυξης, της συμμετοχής και της αλληλεγγύης.

Αυτό σηματοδοτεί την επιλογή μας, με τα αρχικά των τριών λέξεων που σχηματίζουν και νοηματοδοτούν  τον συνδυασμό μας.  Η ΑΝΑ.Σ.Α – Ανάπτυξη , Συμμετοχή, Αλληλεγγύη,   φανερώνει τον στόχο μας για τη δημιουργία οράματος και ελπίδας για τον Δήμο μας.