Βάσεις 2023, ανά κατηγορία, για τις Σχολές του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας