Ευχαριστώ τον αγαπητό Δημήτρη Τιτέλη για την υποστήριξη στο πρόσωπό μου. Η κοινή μας συμπόρευση αποτελεί για μένα τιμή.