Πανηγύρι ιεράς Μονής Ζάβορδας – Το πρόγραμμα εκδηλώσεων.