Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μια σημαντική συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, παρέχει Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης, καθώς έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση και την καινοτομία. Είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει 5 αστέρια στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝO ΑΠΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π!!!

 

 

 

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του EUC είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά ΑΕΙ και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα ως ισότιμα με αυτά που χορηγούν τα Ελληνικά ΑΕΙ.

 

Με περισσότερα από 85+ Προγράμματα Σπουδών

 

Ενδεικτικοί τίτλοι Προπτυχιακών προγραμμάτων:

 

 

Ψυχολογία

Διοίκηση Επιχειρήσεων Business Studies

Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική Τέχνη

Αγγλικές Σπουδές – English Studies

 

 

Ενδεικτικοί τίτλοι Μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 

 

Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση

Δημόσια Υγεία

Δημόσια Διοίκηση

Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Ελληνικές Σπουδές Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνη

Δημιουργικότητα & Παιχνίδι Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου

Δημόσιο Δίκαιο Νομικές σπουδές

Ποινικό Δίκαιο Νομικές σπουδές

Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο Νομικές σπουδές

Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Medical Education Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας

Λογοπαθολογία για παιδιά & ενήλικες

Artificial Intelligense Computer Science

Cyber Security Computer Science

 

 

Το Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στο EUC υλοποιείται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα. Η Πρακτική Άσκηση, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο προσφέρεται μέσα από το μάθημα Σχολική Εμπειρία (24 ECTS) το οποίο περιλαμβάνει: α) εργαστηριακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία, ενταξιακής εκπαίδευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, β) επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) εποπτεία σε ομάδες, κ.ά.

 

Δήλωσε ΤΩΡΑ!! συμμετοχή σε ένα από τα σύγχρονα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και εξασφάλισε υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης με το διεθνές κύρος και την αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

 

Εγγραφές Καθημερινά…

 

Γραμματειακή υποστήριξη ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγ. Αντωνίου και Καρατάσου Γωνία, Βέροια

τηλ: 2331021061 – 2331120331

κιν: 6973928402

ώρες επικοινωνίας 08:00- 21:00

site: http://ekedim-verias.gr/

FB:Εκεδιμ

Βεροίας- Θεοχαρόπουλος

Email: [email protected]