Αγαπητέ Στέργιο Αβραμίδη ευχαριστώ για την τιμή στο πρόσωπο μου.

Με αγάπη για τη Δυτική Μακεδονία μας, ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μπροστά.