Αξιότιμη Κυρία / Κύριε,
Με την παρούσα σας αποστέλλω στην σχετική ένστασή μου με αρ. πρωτ. 2486 από 14/8/23 και σας αναφέρω τα εξής:
Σήμερα ίσως να ακούσατε ότι κλήθηκε στο Δημαρχείο Κοζάνης η ομάδα ‘ΔΙΑΣ’ . Τούτο συνέβη διότι ο σύζυγός μου Κων/νος Εξηνταφώτης διαμαρτυρήθηκε έντονα για την διαδικασία προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για χώρο στο Νιάημερο, η οποία έλαβε χώρα κατά την ώρα 11η πρωινή, όπου με απαράδεκτο τρόπο κατακυρώθηκε σε ανταγωνιστή μου η έκταση, χωρίς να μου δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχω. Τούτο συνέβη διότι ουδείς εξ ημών κλήθηκε στο εν λόγω γραφείο, αν κι ήμασταν σε απόσταση λίγων μέτρων από κει. Σε ερώτηση του συζύγου μου ο αρμόδιος υπάλληλος απάντησε ότι στις 11.01 η δημοπρασία έλαβε τέλος. Δια τον λόγω αυτόν κι εξανέστη και διαμαρτυρήθηκε εντονότατα, αλλά και πάλι απαραδέκτως, δεν έγινε δεκτή η συμμετοχή μου.

Με εκτίμηση
Βαχάρογλου Παναγιώτα