Ηττοπάθεια άμφω!!
Ιατρική διάγνωση..
Περαστικά…
Αν έχετε άϋλη Συνταγογράφηση νά σας στείλω θεραπευτική αντιμετώπιση, αμφιβόλου αποτελέσματος!!
“Ηγέτης γεννιέσαι ή γίνεσαι”
Ξενοφών 354π.χ