Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σερβίων ευχαριστεί θερμά  τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σερβίων για την σημαντική συνδρομή των μηχανημάτων του Δήμου στα πλαίσια της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση περιμετρικά του Κ.Υ Σερβίων.

Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την άριστη συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Κ.Υ Σερβίων.

Σέρβια 11 Αυγούστου 2023

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

                                                                       

                                                                        ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

                                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ