Αγαπητή Χρυσούλα Μαρκούση ευχαριστώ για την τιμή στο πρόσωπο μου. Με πίστη και όραμα για τη Δυτική Μακεδονία μας, ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μπροστά.