Ουρές αυτοκινήτων στο σταθμό διοδίων στον Πολύμυλο Κοζάνης.