Ποντιακό γλέντι στην Πεντάβρυσο Εορδαίας το Σάββατο 25 Αυγούστου.