Αγαπητέ Παύλο Ταγτεβερενίδη ευχαριστώ πολύ για την τιμή στο πρόσωπο μου.

Με αγάπη και όραμα για τον τόπο, ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μπροστά και δημιουργικά.