Παραδοσιακό γλέντι στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης την Δευτέρα 28 Αυγούστου.