Αγαπητέ Παύλο Τσότσο ευχαριστώ για την τιμή στο πρόσωπο μου.

Με αγάπη για τον τόπο, ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε μπροστά.