Εργασίες στην Μ. Αλεξάνδρου στην Κοζάνη για εγκατάσταση οπτικών ινών.