Ο Κώστας κατάγεται από τη Μεταμόρφωση και ζει στην Καρυδίτσα.
Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης.
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σχολικών Κυλικείων.
Για δύο αυτοδιοικητικές περιόδους διετέλεσε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Καρυδίτσας.
Και με τον Κώστα προχωράμε μαζί!