Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας εγκρίθηκε, ομόφωνα (με τη λευκή ψήφο του μέλους της συμπολίτευσης Άμπα Βασίλειου), μετά την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής – Π.Ε. Κοζάνης, χρηματικό ποσό ύψους 4.967 ευρώ που αφορά αντικατάσταση καμπάνας στον Ιερό Ναό Αποκεφάλισης Προδρόμου Βοσκοχωρίου, από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500190 με τίτλο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης.

kozan.gr- Φώτο αρχείου