Στο φροντιστήριο Μ.Ε. Νόηση – Κριτική Παιδαγωγική, επιδιώκουμε την παροχή ολόπλευρης γνώσης και την υιοθέτηση μιας κριτικής παιδαγωγικής προσέγγισης, καθώς θεωρούμε ότι αυτά είναι τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ελάτε να γνωρίσετε την φιλοσοφία μας γύρω από την εκπαίδευση και το διδακτικό μας προσωπικό. Σας περιμένουμε να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα σπουδών του παιδιού σας, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του!

  • Συμβάλλουμε ώστε η ενασχόληση με τη γνώση να μην αποτελεί απλά μια διαδικασία αποθήκευσης πληροφοριών, αλλά μια διαδικασία που βοηθάει στη μορφωτική ανάπτυξη των μαθητών.

  • Προωθούμε τη νόηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάλυσης, σύγκρισης, συνδυασμού, σύνθεσης, ορισμού και ταξινόμησης που συνθέτουν την ικανότητα του ανθρώπου να σκέπτεται κριτικά και να επιλύει προβλήματα.

  • Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών και των μαθητριών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευκολία και ακρίβεια, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και τη μνήμη τους.

  • Επιδιώκουμε μια ολοκληρωμένη μόρφωση των μαθητών και των μαθητριών, έτσι ώστε να αναπτύσσουν και να ενισχύουν την ικανότητά τους να κατανοούν πώς λειτουργούν και αλληλεπιδρούν τα αντικείμενα και οι θεωρίες γύρω μας και όχι μόνο να αναγνωρίζουν την ύπαρξή τους.

  • Θεωρούμε ότι η κατανόηση και η χρήση των επιστημών μπορούν να γίνουν κτήμα κάθε ανθρώπου, γι’ αυτό αντιμετωπίζουμε κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια ως μοναδική προσωπικότητα και στοχεύουμε στην προσωπική τους βελτίωση.

  • Προωθούμε την αυτόνομη και αυτόβουλη μάθηση στους μαθητές και τις μαθήτριες και προωθούμε την “μάθηση της μάθησης”.

  • Επιμένουμε στη διανοητική απόλαυση που προσφέρει η απόκτηση γνώσης και στην άμεση εφαρμογή της για την επίτευξη των στόχων μας.

Επιμέλεια σπουδών: Ασπράγκαθος Αβραάμ

 Χ. Μούκα 4, Κοζάνη (απέναντι από το Κοβεντάρειο)

 24610 50985

 [email protected]