Ιερά πανήγυρις Αποτομής Τιμίας Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου, 28-29 Αυγούστου.