Ο Συνδυασμός εδώ Κοζάνη ανακοινώνει με χαρά την υποψηφιότητα της Βασιλικής Καραντιάκου στο Τοπικό συμβούλιο Δρεπάνου.

Η Βασιλική είναι παντρεμένη με δυο παιδιά, είναι Δημόσιος υπάλληλος και Πτυχιούχος Δ      .Ι.Ε.Κ, με ειδικότητα  στη Δημόσια και ιδιωτική φύλαξη και με ειδίκευση στην προστασία υψηλών προσώπων.

Η Βασιλική συμμετέχει στο συνδυασμό μας  και μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλό του τόπου μας.