Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» καλωσορίζει με χαρά ως υποψήφιο Πρόεδρο για την τοπική Κοινότητα Ρυακίου τον Νίκο Αντωνιάδη.

Ο Νίκος Αντωνιάδης εργάζεται ως υπάλληλος στη ΔΕΗ  και διετέλεσε Πρόεδρος της ΤΚ Ρυακίου και δημοτικός σύμβουλος τον πρώην Δήμο Ελλησπόντου.

Διαχρονικός στόχος της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» είναι η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ της πόλης και τον τοπικών κοινοτήτων στον Δήμο Κοζάνης  και η ενίσχυση των υποδομών σε όλα τα χωριά του Δήμου μας και αυτό θα επιδιώξουμε και για την τοπική κοινότητα Ρυακίου με τον Νίκο Αντωνιάδη Πρόεδρο.

 

Κοζάνη 11/08/2023

Για την Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»