Όλοι οι υποψήφιοι της Ενότητας του Λαζάρου Μαλούτα.