Ο Συνδυασμός «εδώ Κοζάνη» ανακοινώνει τις  υποψηφιότητες

Στο Τοπικό διαμέρισμα Άνω Κώμης.

  • Κώστας Παλαμάς
  • Θεοδώρα Πάφα
  • Σταμκόπουλος Μάκης