Ο Κόμβος Καινοτομίας Υδρογόνου (H2HUB) που θα δημιουργηθεί στην περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεμαΐδα, με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), αποτελεί μια σημαντική ερευνητική καινοτομία για την Δυτική Μακεδονία. Η βιωσιμότητά του όμως απαιτεί την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο.

Στην κατεύθυνση αυτή κρίσιμη  παράμετρο  μπορεί να αποτελέσει η συμμετοχή  του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας,  προκειμένου να ενωθούν οι δυνάμεις των δύο ερευνητικών φορέων και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον νέων επιστημόνων αλλά και  ερευνητικών οργανισμών του εξωτερικού.

Η τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης και υπάρχει μεγάλο εύρος ερευνητικού ενδιαφέροντος. Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών  «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» που ξεκινά φέτος (2023-2024), εξωτερικοί ερευνητές, σε συνεργασία  με το ΕΚΕΤΑ, μπορούν μέσω επιδεικτικών δράσεων  να αξιολογήσουν τις ενεργειακές ροές, την δημιουργία σεναρίων λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής υδρογόνου, της ανάπτυξης νέων μεθόδων ή/και βελτιστοποίησης της ενεργειακής διαχείρισης.

Ταυτόχρονα και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να επεκταθεί η πιλοτική εφαρμογή από το εργαστήριο στην πράξη, μετατρέποντας οχήματα εσωτερικής καύσης της περιφέρειας με κινητήρες υδρογόνου, εκπαιδεύοντας τεχνίτες τις περιοχής για την σωστή εγκατάσταση και συντήρηση των οχημάτων. Με αυτό τον τρόπο, το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που υπάρχει στην περιοχή και απασχολούνταν στον ευρύτερο κλάδο του λιγνίτη θα αποκτήσει νέες δεξιότητες και τεχνογνωσία σε έναν αναδυόμενο τομέα με τεράστιες προοπτικές.

Τα οχήματα που θα μετατραπούν και θα κινούνται πλέον με υδρογόνο, προτείνεται να επιδοτηθούν σε βάθος δεκαετίας, ώστε το υδρογόνο να είναι φθηνότερο σε σχέση με τα άλλα καύσιμα και έτσι να προσδώσουμε στο όλο εγχείρημα τα αναγκαία χαρακτηριστικά βιωσιμότητας.

Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο  γύρω από το πράσινο  υδρογόνο μπορούν να δημιουργηθούν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθιστώντας την περιφέρεια μας πόλο έλξης των εξελίξεων για το πράσινο υδρογόνο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Δύσκολο; Ναι. Ανέφικτο; Όχι.

 

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό ΕΛΠΙΔΑ και τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου

*Ο Δημήτρης Ζιούζιος είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.