Στο στάδιο της τοποθέτησης ιστών και φωτιστικών σωμάτων βρίσκεται το έργο ηλεκτροφωτισμού της γέφυρας Ρυμνίου, προϋπολογισμού 368.218€ (με τον ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η σύμβαση του έργου μεταξύ του περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας έχει υπογραφεί από 13.7.2022 (ΕΔΩ) και ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου ήταν δώδεκα(12) μήνες, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης.

mikrovalto.gr