Με αίσθημα ευθύνης θέτω τον εαυτό μου ως υποψήφιο μέλος του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Πλατανορεύματος στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου με το συνδυασμό «Στάση Σερβίων» και υποψήφια δήμαρχο την κυρία Ρίτσα Σπυρίδου και ζητώ από τους συγχωριανούς μου την ψήφο της καρδιάς τους, ώστε με σεμνότητα και ταπεινότητα να επικρατήσει από τον Ιανουάριο του 2024 στην Κοινότητα το φως, η αλήθεια και η διαφάνεια, να δοθεί προτεραιότητα στα έργα και να προστατεύεται η δημοτική περιουσία. Τέλος, η Κοινότητα να αποκτήσει δυνατή, καθαρή φωνή, συμμετέχοντας στην επίλυση των προβλημάτων του χωριού και του κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Λαγογιάννης