Αυτή είναι η κατάσταση στο 3ο-4ο χιλιόμετρο Ποντοκώμη – Κοζάνη. Ας μεριμνήσει κάποιος αρμόδιος να δει τι συμβαίνει.