Κατηφόρα για την είσοδο στο νοσοκομείο Κοζάνης. πόσοι θα πρέπει να πέσουν και να σπάσουν χέρια πόδια και κεφάλια για να καταλάβει ο δήμος ότι κάτι πρέπει να κάνει.