Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:Πραγματοποιούν μαθητεία στις επιχειρήσεις με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση

Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

Παίρνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

Αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης

Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

Δικαιούνται αναβολή στράτευσης

Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Δικαίωμα αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15-29 ετών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση (απόφοιτοι Γυμνασίου).

Η αμοιβή των σπουδαστών στις ΕΠΑΣ αντιστοιχεί στο 75% του κατώτατου ημερομισθίου σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Μπες στο dypa.gov.gr/mathitia και βρες όλες τις πληροφορίες, για ειδικότητες, προγράμματα, μάθε για τις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ που μπορούν να σου ανοίξουν το δρόμο, για να εκπληρώσεις όσα οραματίζεσαι για το μέλλον σου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Οι ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ Κοζάνης για τη σχολική χρονιά 2023-24 είναι:

Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων

Τεχνίτης υποστήριξης ηλεκτρολογικών συστημάτων και ανελκυστήρων

Κομμωτικής Τέχνης

Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων