Ο Κωνσταντίνος Σιαμπανόπουλος, γιος του Αντώνη Σιαμπανόπουλου, είναι οικονομολόγος και μέτοχος της γνωστής “ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ” με αντικείμενο δραστηριότητας Λογιστικές Φορολογικές Υπηρεσίες – Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του “On line Shop HAUTE ACORN”, με αντικείμενο το εμπόριο γούνας και ειδών γουνοποιίας στο εξωτερικό, καθώς και μέτοχος και διαχειριστής σε εταιρείες και ενεργειακές κοινότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Επίσης είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Μικροπαραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά της Δυτικής Μακεδονίας.