Συνδημότησες και συνδημότες

Η κάθοδός μου στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, εδράζεται στις αδιαπραγμάτευτες θέσεις και αρχές που έχω για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιγραμματικά αυτές συνοψίζονται στο τρίπτυχο: «Απλούστευση, Επικουρικότητα, Αξιολόγηση».

  • Απλούστευση όλων των διαδικασιών και ειδικότερα των διαδικασιών που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, με την διαφάνεια όμως αδιαπραγμάτευτη, λιγότερη γραφειοκρατία και ακόμη μεγαλύτερη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Παρόλο που ο Δήμος έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικότατα έργα και δράσεις που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Βέβαια οφείλει η πολιτεία να στηρίξει τους ΟΤΑ με πολιτικές προγραμματικής, οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης καθώς και με επαρκή χρηματοδότηση. Είναι πλέον ο κατάλληλος χρόνος της απόδοσης του ΕΝΦΙΑ- με παράλληλη αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων- στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η εφαρμογή της ρήτρας αποκέντρωσης για το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα θα πρέπει το 30 με 40% των ΠΕΠ να πηγαίνει στον α’ βαθμό αυτοδιοίκησης καθώς και να έχουν δικαίωμα βέτο στις προτεραιότητες οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.

  • Επικουρικότητα, με την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση διαδημοτικών συνεργασιών.
  • Και φυσικά αξιολόγηση όλων των δομών της Αυτοδιοίκησης .

Βέβαια η νέα αρχιτεκτονική που οραματιζόμαστε, στοχεύει σ’ ένα Δήμο:

  • Με αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο,
  • Με ισχυρή και επαρκή διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που θα πρέπει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες , αποτελώντας βασικό πυλώνα της τοπικής ανάπτυξης
  • Και βέβαια γενναία αναδιανομή αρμοδιοτήτων και πόρων ανάμεσα στο κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Μ’ αυτές τις λίγες σκέψεις κατέρχομαι για τον Δήμο Κοζάνης και προσδοκώ στην στήριξή σας και την βοήθειά σας. Να γνωρίζετε,  ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας και πρόθυμος να σας βοηθήσω για οτιδήποτε σας απασχολεί, κοιτώνας σας κατάματα με ειλικρίνεια και σεβασμό.

Θα με βρείτε πάντα δίπλα σας, γιατί:

 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ

                                                                                                                           Φιλικά

                                                                                                                  Γιάννης Κάρμαλης