Παρουσίαση υποψηφίων συνδυασμού “Γέφυρα στο Μέλλον” την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου.