Στον κεντρικό δρόμο της Ιωνίας προς Κρόκο έχει εδώ και τρεις μέρες που έχει καταστραφεί η στάση.